می اندیشم ، پس مهندسم ! : به مناسبت 5 اسفند ، روز مهندس

پیش از خواندن : متن زیر رو 3 سال پیش خواندم و همون موقع مطلبی رو با الهام از آن نوشتم که البته هیچ وقت منتشرش نکردم .
امروز هوس شدیدی برای انتشار آن به من دست داد ، ولی وقتی پای عمل رسید باز متن خودم دلم را زد و از آن گذشتم . حتماً متن زیر را قبلاً دیده و خوانده اید ، برای شخص من خواندن دوباره و دوباره آن لذت بخش است . امیدوارم شما نیز لذت برده و بکار برید .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهندسان بیشترین سهم را در دستیابی به کیفیت زیست کنونی ، که از آن بهره مند هستیم ، داشته اند. آب پاکیزه و سالم ، سیستم ترابری کارآمد ، مهار شدن مخاطرات سیل و طغیان ها ، مدیریت مواد زائد ، ساختمان های مقاوم در برابر زلزله ، طرح های تولید و توزیع نیروی برق و نظایر آن ها ، همه دستاورد های مهندسان اند ، اما اغلب در گمنامی واقعی به انجام رسیده اند . ما مهندسان – و تنها ما – در این باره مقصریم ، زیرا نخواسته ایم و یا غفلت کرده ایم که به ازای این فضائل ، کسب اعتبار کنیم . این کوتاهی را چگونه باید جبران کرد؟
گام نخست : باید وظیفۀ خود را بخوبی انجام دهیم و آن را با هیجان به دنیا بازگو کنیم . بگذار مردم ، دنیایی بدون مهندسی ، این عنصر خلاقیترا مجسم کنند ، دنیایی بدون پل ها ، ساختمان های بلند ، آب پاکیزه و نیروی برق ، ارتباطات و ترابری سریع ، بدینسان ، کارهای سترگ ما در چشم اندازی شایسته قرار می گیرند.
در آن موقع ، ما باید از افزودن پیشوندمهندسبه اسم خود ، همانطور که برخی از همکاران ، در اروپا و آمریکای لاتین عمل می کنند ، به وضوح نشان دهیم کهبه حرفه خود مباهات می کنیم“.
گام دوم : ما باید خواستار آن باشیم که خدمات ما بر مبنای عملکرد ، ارج نهاده شوند ، و مثل یک کالا مورد خرید و فروش قرار نگیرند . اگر قدر و منزلت حرفه ما با سایر حرفه های علمی ، همانند پزشکی همسنگ نباشد ، بهترین مغز های تعلیم یافته ، مهندسی مشاور را انتخاب نخواهند کرد.
تامین آینده : بگذار از سایۀ گمنامی به در آییم و سرکردگی چالش ها برای رویارویی با دنیای قرن بیست و یکم را به عهده گیریم . ما باید بانگ توانمند دفاع از امر حفظ و کاربرد خردمندانه منابع موجود باشیم . بگذار از حرف زدن دربارۀ خود متن درگذریم و با کسانی که می توانند پندار ما را تقویت کنند ، ارتباط برقرار کنیم ، صدای ما شنیده نخواهد شد مگر اینکه پا از میان جمعیت تماشاگر بیرون نهیم و به روی صحنه بیاییم.
حرفه ناپیدا ، قدمی به پیش بگذار و از تاریکی به در آی

مهندس ویلیام د لوئیز ، رییس فیدیک
برگردان به فارسی : دکتر مهدی قالیبافیان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پس از خواندن : فیدیک ( FIDIC ) : فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور

1 شاخه رز سیاه هدیه شده:

شهرام بیطار گفت...

مهندس خیلی وقته نیومدی انگار؟ آرزو میکنم هر جا هستی شاد و سلامت باشی .
با درود و سپاس فراوان : شهرام

ارسال یک نظر